Tag: đường vân cổ tay

Tướng bàn tay

Dự đoán tương lai sướng khổ giàu nghèo qua đường vân cổ...

Theo nhân tướng học, không chỉ tướng bàn tay mà thông qua những đường vân trên cổ tay cũng có thể đoán biết được sức khỏe, vận mệnh...