Tag: Nhân tướng học luận phúc lộc qua hình dáng tai

Tướng khuôn mặt

Nhân tướng học luận phúc lộc qua hình dáng tai

Trong nhân tướng, chỉ cần xem ngũ quan trên khuôn mặt là có thể đoán biết được phúc khí của một người, tướng tai xấu hay đẹp cũng...