Tag: rước họa vào nhà

Vật phẩm phong thủy

Bạn có biết dùng gương bát quái sai cách là rước họa vào...

Là một vật phẩm có tác dụng khắc phục, bảo vệ, hóa giải các lỗi phong thủy nhà ở rất công hiệu, nhưng nếu dùng gương bát quái sai...